Mojstrska delavnica Vevče | Ročna izdelava papirja

Mojstrska delavnica Vevče - ročno izdelan papir
vsaka pola papirja je izdelana posebej

Štiri stoletja tradicije

Tradicija ročne izdelave papirja se je na Slovenskem začela razvijati pred več kot štiristo leti na vzhodnem obrobju Ljubljane, kjer je bil leta 1579 postavljen prvi mlin za papir. Stal je nasproti gradu Fužine, na desnem bregu Ljubljanice.

To tradicijo danes z izdelavo papirja po avtentičnem srednjeveškem postopku nadaljuje naša mojstrska delavnica. V svojem logotipu ohranjamo tudi zaščitni znak starega Fužinskega oz. Kislovega mlina za papir.

S svojo dejavnostjo se trudimo ohraniti dragoceno dediščino ročne izdelave papirja in temu tradicionalnemu izdelku iščemo vedno nove, sodobnemu času prilagojene uporabne možnosti.